Εργαστήριο Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Οι δηλώσεις για το εργαστήριο θα γίνουν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στην φόρμα. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 8/3/2017.

https://goo.gl/forms/IyHr6a1Fdo5Waqxx2