Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Την Παρασκευή 12-2-16 και ώρα 10:00, θα γίνουν οι δηλώσεις των ομάδων του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων στο χώρο του εργαστηρίου. Η ανακοίνωση ισχύει μόνο για τους φοιτητές του τρέχοντος εξαμήνου.

Μ.Μανιός