Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων ( Αναπλήρωση)

Τα εργαστήρια της Τετάρτης 10/4/2019 που δε θα γίνουν λόγω των φοιτητικών εκλογών, θα αναπληρωθούν την Δευτέρα 8/4/2019 ως εξής:

Ομάδα Ε4: 15:00-16:30
Ομάδα Ε5: 16:30-18:00
Ομάδα Ε6: 18:00-19:30
Ομάδα Ε7: 19:30-21:00