Εργαστήριο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ Τελική εξέταση _αλλαγή ώρας

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα γίνουν την Πέμπτη 18/1/24, όπως έχουν οι πίνακες της προηγούμενης ανακοίνωσης.
Οι φοιτητές της πρώτης ομάδας, αντί για τις 09:00 θα προσέλθουν στις 17:00
Οι φοιτητές της δεύτερης ομάδας, αντί για τις 10:00 θα προσέλθουν στις 18:00