Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Τα προγραμματισμένα για αύριο 26/10/2017 εργαστήρια (και τα τρια τμήματα) αναβάλλονται λόγω απουσίας της διδάσκοντος κας Σωτηροπούλου.