Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Η τελική εξέταση θα γίνει την Πέμπτη 14/1/16 στις ώρες του εργαστηρίου.

Ισχύει για τις ομάδες της Πέμπτης (Ε1 και Ε2).
Μ. Μανιός