Εργαστήριο Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Η αναπλήρωση των τμημάτων της Τετάρτης για το εργαστήριο Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, θα γίνει την Τετάρτη 22/4/2020, με χρήση του εργαλείου Google Meet στις ώρες και στον σύνδεσμο που αναφέρονται στην ασύγχρονη εκπαίδευση.