ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΩΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Οι νέες εργαστηριακές ασκήσεις στο μάθημα των Ενσωματωμένων Συστημάτων βρίσκονται στην σελίδα ΕΔΩ.
Οι νέες εργαστηριακές ασκήσεις στο μάθημα των Προηγμένων εφαρμογών Ψηφιακής Σχεδίασης βρίσκονται στην σελίδα ΕΔΩ.