Εργαστηριακά Τμήματα «Λογική και Λογικός Προγραμματισμός»

Αποτελέσματα της «προόδου» της Τετάρτης 5 Απριλίου 2017.

Τμήμα Ε1, κάθε Τετάρτη 13:00-14:00

Τμήμα Ε2, κάθε Τετάρτη 14:00-15:00