Εργαστηριακά τμήματα «Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες»

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες. Οι φοιτητές θα προσέρχονται απαραίτητα στην ώρα του τμήματος στο οποίο ανήκουν.
Τμήματα