Εργαστηρια Τηλεματικης

Οι ομάδες εργαστηρίου για το μάθημα «Τηλεματική & Ευρυζωνικά Δίκτυα – Εργαστήριο» φαίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Erg_Thl_2017

Παρακαλώ να φροντίσετε για την έγκαιρη προσέλευση σας στο χώρο του εργαστηρίου.
Ε1 12:00-13:00
Ε2 10:00-11:00
Ε3 11:00-12:00

Κ. Βλυσνάκης