Εργαστήρια Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα 2016-17

Οι ομάδες εργαστηρίου για το μάθημα Εργαστήριο Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα 2016-17.
Ε1 στις 09:00
Ε2 στις 10:00
Ε3 στις 11:00
Δείτε το αρχείο που ακολουθεί
Οι φοιτητές που είναι στην λίστα για την τελική πρόοδο θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.