Εργαστήρια Προγραμματισμού

Εργαστήρια Προγραμματισμού

Για τα εργαστήρια Προγραμματισμού (Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Τεχνικές Προγραμματισμού και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός) δεν θα δοθεί τελική εξέταση. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα 8/10 των εργαστηριακών μαθημάτων προκειμένου να περάσουν επιτυχώς το εργαστήριο. Όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται να περάσουν κάποιο απο αυτά τα εργαστήρια θα πρέπει να φροντίσουν να εγγραφούν σε αντίστοιχο τμήμα εγκαίρως.