Επιστημονικός Υπολογισμός_Εργαστήριο (Τελική εξέταση)

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 12/01/2021 και ώρα 15:00 για όλους τους φοιτητές που το έχουν δηλώσει, (παλαιού και νέου προγράμματος, είτε το έχουν ως τελική, είτε το παρακολουθούν), μέσω της πλατφόρμας zoom. Οι κωδικοί σύνδεσης θα αναρτηθούν στην Ασύγχρονη (https://moodle.cs.ihu.gr/moodle/).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, όπως: σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, κάμερα, μικρόφωνο και κάποια εφαρμογή κειμενογράφου. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης κάποιου ή κάποιων φοιτητών, θα γίνει γι’ αυτούς επαναληπτική εξέταση, η οποία θα είναι μεμονωμένη προφορική και θα καταγράφεται.
Ύλη: Οι διαφάνειες.
Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα γίνει η εξέταση, θα κοινοποιηθούν στην έναρξη της.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!