Επιστημονικός Υπολογισμός (Εξεταστική Σεπτεμβρίου_2021)

Η ημέρα της τελικής εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι η Δευτέρα 06/9/2021 και ώρες 10:30-13:30 μέσω της πλατφόρμας zoom .
Για την συμμετοχή σας στην εξέταση του μαθήματος, θα πρέπει απαραίτητα να το δηλώσετε στην πλατφόρμα courses (Εξεταστική ΣΕΠΤ) μέχρι την 05/9/2021.
Στην Ασύγχρονη θα βρείτε:
• Την ύλη του μαθήματος (Διαλέξεις)
• Το link και τον κωδικός για την σύνδεσης σας στην πλατφόρμα ZOOM ( θα αναρτηθούν την ημέρα των εξετάσεων )
• Τα θέματα ( θα αναρτηθούν λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης )
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στην εξέταση είναι να υπάρχει κάμερα και μικρόφωνο, καθώς επίσης κι οποιαδήποτε εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου στον υπολογιστή σας (word, WordPad, text).
Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης, θα σας δοθούν λίγο πριν την έναρξη.