Επιστημονικός Υπολογισμός (Ε-Θ)

Επιστημονικός Υπολογισμός (Ε-Θ)

Για το εργαστήριο

Την Πέμπτη 14/11/19 θα γίνει γραπτή πρόοδος (στο εργαστήριο WI) στην ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι τώρα. Η εξέταση θα είναι για μία ώρα ανά ομάδα και επιτρέπεται η χρήση των σημειώσεων. Η προσέλευση των ομάδων θα γίνει ως:

Ομάδα Ε3 στις 13:00-14:00
Ομάδα Ε4 στις 15:00-16:00
Ομάδα Ε5 στις 16:00-17:00
Ομάδα Ε6 στις 17:00-18:00
Ομάδα Ε1 στις 18:00-19:00
Ομάδα Ε2 στις 19:00-20:00

Για τη Θεωρία

Η θεωρία του μαθήματος δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/11/19 και η αναπλήρωση της θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.