ΕΠΕΙΓΟΝ!!!  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΠΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΠΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ότι αύριο Πέμπτη 25/2/2021 17:00 – 18:00 θα γίνει ενημέρωση για την πορεία του Προγράμματος Σπουδών, τα μαθήματα, τις κατευθύνσεις και θα γίνει προσπάθεια να λυθούν οι όποιες απορίες υπάρχουν σχετικά με τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Τα στοιχεία για τη σύνδεση στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ θα τα βρείτε στο Moodle στο μάθημα με τίτλο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΠΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ).

Ο Πρόεδρος