Ενημέρωση για τη Λειτουργία του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής και Προϋποθέσεις Λήψης Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Ενημέρωση για τη Λειτουργία του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής και Προϋποθέσεις Λήψης Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Παρακαλώ πολύ όλοι οι φοιτητές που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής και ιδιαίτερα αυτοί που δεν κατάφεραν να έλθουν στην πρωινή ενημέρωση που έγινε στις 2/10/2019 στην Αίθουσα Α1 να διαβάσουν άμεσα και προσεκτικά το κείμενο που αφορά θέματα που σχετίζονται με τη φοίτησή τους για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, τι ισχύει για το μάθημα Επιστημονικός Υπολογισμός, τις αντιστοιχίες των μαθημάτων των δύο προγραμμάτων σπουδών και τις προϋποθέσεις για τη λήψη τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής εδώ.

Ο Πρόεδρος