Εγγραφή στο εργαστήριο Συστημάτων Μικροϋπολογιστών

Το εργαστηριακό μάθημα «Συστήματα Μικροϋπολογιστών» θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, 10:00-12:00. Το εργαστήριο ξεκινά την επόμενη βδομάδα, στις 05/10/2016, όπου και θα καθοριστούν οι εργαστηριακές ομάδες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τη φόρμα:
https://goo.gl/forms/q5FFXC1Cjiew8wKJ2
Προσοχή, η συμπλήρωση της φόρμας να γίνεται με Ελληνικούς χαρακτήρες.