Εγγραφή στο Εργαστήριο Προηγμένων Εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Φορμα Εγγραφής στο Εργαστήριο Προηγμένων Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (εως 9 ΟΚΤ 2016)

Προσοχή το μάθημα είναι Υποχρεωτικό Μάθημα στην Κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού
Οπότε το δηλώνουν μόνον οι φοιτητές που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση