Εγγραφές στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Οι εγγραφές στο εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών θα γίνονται μέσω της παρακάτω φόρμας, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν, μέχρι τις 22/2/2019.

Φόρμα εγγραφής