Εγγραφές στις Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Οι εγγραφές στο εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών θα γίνονται μέσω της παρακάτω φόρμας, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν, μέχρι την 1/3/2017.

https://goo.gl/forms/qcqQOzKqzUhJ20NU2