Έναρξη μαθήματος «Τεχνητή Νοημοσύνη»

Λόγω συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος το μάθημα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στις 14:00, δοθέντος ότι μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος.

Ο διδάσκων καθηγητής,
– Βασ. Καμπουρλάζος