Έναρξη μαθημάτων «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ»

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» θα ξεκινήσουν δια ζώσης την Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 10:00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να ελέγχουν τακτικά το φόρουμ ανακοινώσεων (εδώ) που βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στο moodle (εδώ), καθώς η πλειοψηφία των ανακοινώσεων σχετικά με το μάθημα θα γίνεται εκεί.