Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Η θεωρία του μαθήματος Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες θα γίνεται πλέον κάθε Δευτέρα στις 12:00 στο Αμφιθέατρο Α1.

Την ίδια μέρα και στην ίδια αίθουσα, θα γίνεται και το εργαστήριο του μαθήματος σε δύο ώρες 15:00-16:00 και 16:00-17:00. Τα εργαστηριακά τμήματα φαίνονται στο αρχείο που επισυνάπτεται

Εργαστηριακές ομάδες