Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες – Μέρος 2ο :Επαναληπτική εξέταση

Προς διευκρίνιση των αποριών σχετικά με την λίστα φοιτητών οι οποίοι θα προσέλθουν το Σεπτέμβριο, αναφέρεται ό,τι η λίστα αφορά περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι έχουν παραδώσει όλες τις εργασίες τους και η επίδοσή τους ήταν πολύ κοντά στη βάση.
Περιπτώσεις φοιτητών κατά τις οποίες δεν παραδόθηκαν όλες οι εργασίες, ή η επίδοση στις επιμέρους εργασίες ήταν πολύ χαμηλή, ή υπήρχε θέμα απουσιών, παραπέμπονται στο επόμενο εξάμηνο που είναι διαθέσιμο το μάθημα όπως είχε ανακοινωθεί από την αρχή του Εαρινού Εξαμήνου 2016..