Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες – Αλλαγή αίθουσας

Η εξέταση θα γίνει στο Αμφιθέατρο Α1 στις 12:30

Θα εξεταστούν στις τελικές εργασίες τους οι παρακάτω ομάδες:

10, 11, 15, 16, 22, 30, 33, 40, 46, 48, 49

Απαραίτητη είναι η παρουσία μόνο των συντονιστών των ομάδων, οι οποίοι πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους εκτυπωμένη την αναφορά τους καθώς και ό,τι θεωρούν ότι χρειάζεται για να παρουσιάσουν την εργασία τους (κινητό για να παίξουν το παιχνίδι, κωδικούς του ARLearn κλπ). Η εξέταση της κάθε ομάδας θα διαρκέσει 10-105 λεπτά.