Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Η Θεωρία του μαθήματος Εκπαιδευτικών τεχνολογιών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 5 Μαρτίου στις 10.00 π.μ. εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή φοιτητών στο Εργαστήριο.
Το Εργαστήριο του μαθήματος θα γίνει κανονικά αύριο όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα.