Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Κατά την εξεταστική του Σεπτεβρίου, οι ομάδες 1, 3, 11, 12, 13, 20, 23 θα επανεξεταστούν προφορικά για το μάθημα Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες. Οι ομάδες θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι 31/8 με email στο lytridic@teiemt.gr τις διορθωμένες αναφορές της τρίτης εργασίας (ARLearn) βάσει των όσων συζητήθηκαν κατά την προφορική εξέτασή τους τον Ιούνιο.