Εκδήλωση για startup

Δείτε σας παρακαλώ το συνημμένο για τα πεπραγμένα της εκδήλωσης που διοργάνωσε με επιτυχία το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής σε συνεργασία με τον Δρ.Κ.Χουρμουζιάδη τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
Κ.Ράντος
Εκδήλωση για startups
230317
300317