Εφαρμοσμένη Στατιστική

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του 6ου εξαμήνου θα καθυστερήσει να ξεκινήσει επειδή δεν ολοκληρώθηκε ακόμη η διαδικασία πρόσληψης του διδάσκοντα Καθηγητή. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα θα ενημερωθούν για την έναρξή του με νεότερη ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος