«Εφαρμοσμένη Στατιστική» – Έναρξη Μαθήματος με Τηλεδιασκέψεις

«Εφαρμοσμένη Στατιστική» – Έναρξη Μαθήματος με Τηλεδιασκέψεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Εφαρμοσμένη Στατιστική» να στείλουν email στο διδάσκοντα, Τσιμπερίδη Ιωάννη (g_tsimperidis@yahoo.gr), στο οποίο θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους και το ΑΕΜ τους.
Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σχετικά με την έναρξη και τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων στην ασύγχρονη εκπαίδευση του ΤΕΙ (http://moodle.dcie.teiemt.gr/digital_lessons/course/view.php?id=93).