«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» – Έναρξη Μαθημάτων

«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» – Έναρξη Μαθημάτων

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» θα ξεκινήσει την Παρασκευή 09/10/2020, και όπως προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα τις ώρες 09:00-12:00.
Τα μαθήματα θα διενεργούνται μέσω της πλατφόρμας Zoom και οι φοιτητές θα συμμετέχουν με link που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθούν το μάθημα να αποστείλουν μήνυμα στο διδάσκοντα (Ιωάννης Τσιμπερίδης, g_tsimperidis@yahoo.gr), στο οποίο θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους και το ΑΕΜ τους.