Δρ. Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Δρ. Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνεται ότι:
1) Η Θεωρία του μαθήματος του Α” εξαμήνου «Ηλεκτρικά Κυκλώματα» θα ξεκινήσει κανονικά την Τετάρτη 5/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα στην αίθουσα Α1.
2) Η Θεωρία και οι Ασκήσεις Πράξης του μαθήματος του Γ” εξαμήνου «Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού» θα ξεκινήσει κανονικά τη Δευτέρα 3/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα στην Α1.
3) Η Θεωρία και οι Ασκήσεις Πράξης του μαθήματος του Ζ” εξαμήνου «Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές» θα ξεκινήσει κανονικά την Τρίτη 4/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα στην Α1.
4) Η εγγραφή στο Εργαστήριο του μαθήματος «Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Μηχανής» και η δημιουργία τμημάτων και ομάδων θα γίνει τη Δευτέρα 3/10 στις 12:00 στο χώρο του εργαστηρίου Ρομποτικής – Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με Μηχανές.

Ο Διδάσκων
Δρ. Θεόδωρος Παχίδης