Δηλώσεις των Εργαστηριακών τμημάτων στα μαθήματα: 302ΕΥΥΚ-Ε, 303ΕΥΥΚ-Ε, 706ΕΔΜΒ-Ε και 709ΕΔΥΓ-Ε

Οι δηλώσεις ομάδων/τμημάτων παρακολούθησης των παρακάτω εργαστηριακών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://labs.teiemt.gr

302ΕΥΥΚ-Ε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-Ε
303ΕΥΥΚ-Ε ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε
706ΕΔΜΒ-Ε ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ-Ε
709ΕΔΥΓ-Ε ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ-Ε

Μέχρι και το Σάββατο 29/09/2018 θα είναι ενεργοποιημένη η προτεραιότητα εξαμήνου.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή μέχρι και την Πέμπτη 04/10/2018 (με εξαίρεση το εργαστήριο 303ΕΥΥΚ-Ε ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε που θα είναι ανοικτό μέχρι και την Κυριακή 30/09/2018).

Παρακαλώ πολύ, ΜΗ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΑΝ ΔΕ ΠΡΟΤΙΘΕΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, αφαιρώντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα
από κάποιο συνάδελφο σας να παρακολουθήσει σε τμήμα της επιλογής του.

Από τα 4 παραπάνω μαθήματα-Δυνατότητα Τελικής Εξέτασης (για τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει κάποιο εργαστηριακό μάθημα ανεπιτυχώς στο παρελθόν) υπάρχει μόνο στα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα:

303ΕΥΥΚ-Ε ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε
706ΕΔΜΒ-Ε ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ-Ε

Με εκτίμηση,