Δηλώσεις Τμημάτων Εργαστήριο-Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το τμήμα ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ να κάνουν διαγραφή από αυτό και να δηλώσουν κάποιο από τα κανονικά τμήματα (Ε1,Ε2,Ε3,Ε4,Ε5,Ε6).

Κάθε τμήμα έχει πλέον 28 θέσεις.

Οι δηλώσεις θα είναι ανοικτές μέχρι αυτή την Πέμπτη 11/10/2018.

Τα εργαστηριακά τμήματα της Παρασκευής 12/10/2018 θα πραγματοποιηθούν κανονικά.