ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σας υπενθυμίζω ότι όσοι πέρασαν το μάθημα 501ΕΥΥΚ Λειτουργικά Συστήματα δεν μπορούν να περάσουν και το μάθημα 307ΕΥΥΚ Λειτουργικά Συστήματα Ι το οποίο αντικατέστησε το προηγούμενο μάθημα. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα με αυτό κατά τις δηλώσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ