ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 θα γίνουν από 23-10-2019 μέχρι και 3-11-2019.
Προσοχή το μάθημα επιλογής «Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων» του 7ου εξαμήνου μετανομάστηκε σε «Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση».
Το μάθημα Επιστημονικός Υπολογισμός αλλάζει και γίνεται από 2Θ+1ΑΠ  1Θ + 2Ε. Η αλλαγή αυτή θα αφορά μόνο τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου και όσους φοιτητές δεν είχαν δηλώσει ποτέ το μάθημα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι (παλαιότεροι φοιτητές) θα εξεταστούν μόνο στο μάθημα της θεωρίας όπως ήταν και όταν το δήλωσαν για πρώτη φορά.
Αυτό σημαίνει ότι το εργαστηριακό μάθημα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρέπει να το παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου και όσοι από τους παλαιότερους δεν το έχουν δηλώσει ποτέ.