ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α” ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους σπουδαστές που βρίσκονται στο Α” εξάμηνο σπουδών έχουν ήδη γίνει από την Γραμματεία. Οι σπουδαστές που βρίσκονται στο Α΄εξάμηνο δεν πρέπει να κάνουν καμία ενέργεια.