Δηλώσεις εργαστηρίων «Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου» και «Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών»

Οι σπουδαστές που θα συμπεριλάβουν τα συγκεκριμένα μαθήματα στη δήλωση μαθημάτων τους καλούνται να δηλώσουν το τμήμα στο οποίο θέλουν να συμμετάσχουν στους παρακάτω συνδέσμους:
Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου: https://goo.gl/forms/wvKOD9KNtg7TRClD2
Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών: https://goo.gl/forms/VjQft1aDE1pjE7bj1
Κ.Ράντος