(Νέα 3) Δηλώσεις Εργαστηριακών τμημάτων με χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας – labs.teiemt.gr

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος πως οι εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα των παρακάτω μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν με χρήση της πλατφόρμας labs.teiemt.gr
201ΕΥΥΚ-Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-Ε
202ΓΥΥΚ-Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ-Ε
206ΕΥΥΚ-Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-Ε
603ΕΔΥΑ-Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-Ε
605ΕΔΜΒ-Ε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε
606ΕΔΜΒ-Ε ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-Ε
608ΕΔΥΓ-Ε ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-Ε

Προστέθηκε το παρακάτω μάθημα
203ΓΥΥΚ-Ε ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-Ε
Προστέθηκαν τα μαθήματα
601ΕΔΥΑ-Ε ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ε
602ΕΔΜΑ-Ε ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ-Ε

Προστέθηκε το μάθημα
609ΕΔΜΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

Τα τμήματα θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα από την Κυριακή 17/02 μέχρι και την Πέμπτη 21/02.
Την Κυριακή 17/02 θα είναι ενεργοποιημένη η προτεραιότητα εξαμήνου που σημαίνει πως θα βλέπετε μόνο τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου σας.
Από τη Δευτέρα θα βλέπετε όλα τα μαθήματα.
Θα σας παρακαλούσαμε να μην δηλώσετε τμήμα για εργαστηριακά μαθήματα που δε σκοπεύετε να παρακολουθήσετε.
Με εκτίμηση,

Β. Τσουκαλάς