Δίκτυα Υπολογιστών – Αναπλήρωση εργαστηρίου

Η αναπλήρωση του εργαστηρίου που δεν πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28/11 θα γίνει τη Δευτέρα 5/12 και ώρα 11:00-12:00. Οσοι σπουδαστές έχουν πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ώρα μπορούν να έρθουν να το παρακολουθήσουν σε κάποιο από τα τμήματα της Τετάρτης στις 30/11.
Κ.Ράντος