Δίκτυα Υπολογιστών

Η θεωρία που είναι προγραμματισμένη για αύριο 7/1 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ιδρύματος (http://www.teiemt.gr/portal/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=1176&Itemid=605).
Κ.Ράντος