ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (504ΕΥΥΚ) – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Οι κανόνες της εξέτασης του μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (504ΕΥΥΚ), που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ στο moodle.cs.ihu.gr.

Προσοχή! Πρέπει να έχετε δηλώσει τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εξέταση του μαθήματος.