ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (504ΕΥΥΚ) – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Οι κανόνες της εξέτασης του μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (504ΕΥΥΚ), που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ στο moodle.cs.ihu.gr (στο νέο moodle του τμήματος).

Προσοχή! Πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις στο σύστημα courses.cs.ihu.gr για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εξέταση του μαθήματος.