Διεύθυνση Ιστοσελίδας Νέου Φοιτητολογίου (Ηλεκτρονικής Γραμματείας)

Η σελίδα https://uniportal.ihu.gr/ του νέου φοιτητολογίου unitron, είναι έτοιμη και θα αντικαταστήσει την e-secretariat.emt.ihu.gr

Η πρόσβαση των φοιτητών θα γίνεται με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιούσαν και για την πρόσβαση στην e-secretariat.emt.ihu.gr

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής