Διαθέσιμα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών

Αγαπητοί φοιτητές/τριες, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για θέματα πτυχιακών εργασιών, έχει δημιουργηθεί ένα νέο «μάθημα» στο moodle με τίτλο «ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» (απαιτείται αυτο-εγγραφή) στο οποίο έχει αναρτηθεί μία λίστα με διαθέσιμα θέματα πτυχιακών εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα καθηγητή του θέματος που επιθυμούν να αναλάβουν για την λήψη
περισσότερων πληροφοριών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος