ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις γενικές οδηγίες και τους κανόνες εξετάσεων από απόσταση καθώς και τις ειδικές οδηγίες εξέτασης για το μάθημα «Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού» στην πλατφόρμα MOODLE στο μάθημα.

Ο Εισηγητής
Δρ. Θεόδωρος Παχίδης