!!! ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

!!! ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ανακοινώνεται ότι σήμερα Τρίτη 12/5/2020, λόγω διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα και Προέδρου του Τμήματος, το μάθημα θα ξεκινήσει στις 11:50 και θα ολοκληρωθεί στις 13:10.

Ο Διδάσκων