Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού

Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού

Χρόνια Πολλά σε όλους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του έργου λογισμικού που σας έχει δοθεί (υπάρχει στην ιστοσελίδα) σας ενημερώνω ότι την Τετάρτη 29/4 κατά τη διάρκεια των Ασκήσεων Πράξης όσες ομάδες έχετε ήδη ετοιμάσει κάποιο υλικό θα μπορείτε (όλοι ή κάποιο μέλος ή μέλη της ομάδας) να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση του υλικού που έχετε ετοιμάσει ώστε να μπορούν έγκαιρα να γίνουν σχετικές διορθώσεις και να λυθούν πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά την ανάπτυξη του έργου.

Ο Διδάσκων
Θεόδωρος Παχίδης